Wat is het?

Sinds enkele jaren is 'Taalsteun' het kleine, in het Achterhoekse dorp Warnsveld gevestigde bureau dat een groeiende selecte kring van cliënten bedient. Ik heb het dan over het in opdracht schrijven van teksten, bijvoorbeeld in de vorm van artikelen of website-content, en het redigeren van teksten en manuscripten, zowel fictie als non-fictie. Schrijven en redigeren & corrigeren zijn dan ook de pijlers waar Tekstbureau Taalsteun op staat.

Doelstelling van mijn activiteiten is het bijdragen aan de verbetering en verfraaiing van de taal, om uiteindelijk beter en prettiger te communiceren. Winst voor alle partijen dus. Daarbij vindt Tekstbureau Taalsteun dat wie een tekst heeft geschreven, getracht heeft ideeën, opinies, standpunten of gevoelens onder woorden te brengen. Dat dit soms niet altijd helemaal in een keer lukt, doet zeker geen afbreuk aan de kwaliteit van het idee dat erachter zit. Taalsteun zal er altijd naar streven de stijl en authenticiteit van de teksten, naar de bedoelingen van de auteur, zo veel mogelijk tot hun recht te laten komen.  

      

 
Powered by webXpress