Over mij


                                                                            

                                                                                                          Frank Heine

               
Ik ben geboren in Maastricht in mei 1945 en woonde met het gezin in respectievelijk Amby (Maastricht), Aulnay-sous-Bois (F) en Gouda, waar ik de HBS doorliep.
Na de afronding van de opleiding aan het instituut Nijenrode ging ik werken op de afdeling van Publiciteit & Contacten van de Nederlandse Middenstandsbank in Amsterdam. Niet helemaal mijn ding: Na twee jaar volgde de grote switch.

Ik werkte vervolgens een carrière lang in het boeiende veld van kunst en cultuur. Aanvankelijk bij Stichting Jeugd en Muziek te Haarlem en het Nederlands Blazers Ensemble in Amsterdam. Daarna gaf ik leiding aan een theater, een landelijke koepel voor amateurtheater, enkele muziekscholen en adviseerde ik muziekinstellingen en culturele centra. Het schrijven was altijd leuk: beleidstukken, adviezen, jaarverslagen, subsidieaanvragen, programmatoelichtingen, persberichten en publiciteitsteksten.


Het 'vrije' schrijven had er altijd al in gezeten maar beperkte zich lang tot gedichten en een enkel kort verhaal.

Het zorgvuldig schrijven leerde ik in de jaren dat ik parttime notulist was voor Notuleerservice Nederland, onder andere als opsteller van woordelijke verslagen van onderhandelingen en vergaderingen in politiek en bedrijfsleven.  

Het `betere redactiewerk´ leerde ik bij Aspekt voor welke uitgever ik alweer vele jaren manuscripten (fictie en non/fictie) redigeer.


Na mijn pensionering in 2007 ging de pen pas echt vloeien.

Ik schreef drie romans: Meisterstück (2013), Hemelzangen (2016), Een gat in de golven (2017) en een bundel met korte verhalen en gedichten 'Echt Waar!' (2020). Mijn vierde roman, 'De Huisvriend', verscheen in het vroege voorjaar van 2022

 


  

Powered by webXpress