Inleiding

Wanneer er op schrift iets moet worden meegedeeld, zijn veel mensen geneigd in spreektaal te denken en te schrijven zonder er erg over na te denken wat er op papier komt en of de lezer wel direct doorheeft wat er wordt bedoeld. Wanneer we ons realiseren dat taal de meest exacte en rijke menselijke uitdrukkingsvorm is, zijn we eerder geneigd de mogelijkheden van de taal beter te benutten. Het resultaat leest dan plezieriger en geeft minder ruimte aan onduidelijkheden en misverstanden. Mooie en goed gehanteerde taal kan een verhaal of boodschap als het ware dragen en verheffen tot literatuur. 

Op de volgende pagina's wordt aangegeven hoe we beter gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die de taal ons biedt: we bouwen op van woorden naar zinnen, van zinnen naar tekstfragmenten, naar paragrafen en hoofdstukken, kortom, we structureren.
Gaat het om fictie dan komen aan de orde: de structuur van het verhaal, de personages, dialogen, perspectief, invallen en tijd- en plaatswisselingen. 

 Powered by webXpress