Zelf een boek geschreven?

Heb je een boek geschreven? Een roman of een verhandeling over een onderwerp dat je erg bezighoudt?
Dan kan de Taalsteun vast wel iets voor je betekenen. Want ook al heb je je hele tekst wel tien keer overgelezen, al heb je al heel wat veranderd en verbeterd, al heb je je manuscript al aan verschillende welwillende kritische meelezers laten zien, je zult zien, het kan altijd beter.
De taal en de stijl waarin je hebt geschreven is één ding. Is die consequent volgehouden, of zitten er stijlbreuken in?
Is de herkenning en zichtbaarheid van de personages voldoende, kan de lezer zich in hen herkennen?
Is perspectief en perspectiefwisseling voldoende vloeiend om door de lezer als logisch en aangenaam te worden ervaren?
Is de ontwikkeling van (het conflict van) de hoofdpersoon of hoofdpersonen voldoende uitgewerkt?
Zijn verhaal en plotopbouw evenwichtig samengesteld en wordt de lezer niet geconfronteerd met onduidelijkheden die voor jou, auteur, zonneklaar zijn?
Het werken aan deze en andere zaken maken je boek tot een geslaagd, uitgeefwaardig geheel.
Op grond van een grote ervaring op het gebied van verhalen, novellen, romans en non-fictie weet de Taalsteun wel raad met je literaire prestaties.
Neem vrijblijvend contact op en verneem wat ik voor je kan doen en ik maak een op jou toegesneden kostenplaatje. 
Powered by webXpress