Tekstbureau Taalsteun

 
 
 
Tekstbureau Taalsteun is een gespecialiseerd bureau dat zich toelegt op het corrigeren, redigeren en bewerken van teksten, zoals manuscripten van boeken (romans, non fictie), scripties en rapporten.
  
Wie een tekst heeft geschreven heeft getracht ideeën, opinies, standpunten of gevoelens onder woorden te brengen. Dat dit soms niet altijd helemaal lukt doet zeker geen afbreuk aan de kwaliteit van het idee dat erachter zit. Taalsteun zal er daarom altijd naar streven de stijl en authenticiteit van de auteur te handhaven.
      
Het redigeren van teksten is een complexe klus die onder meer de volgende onderdelen omvat:
- het corrigeren op verschrijvingen en typefouten
- het verbeteren van stijlfouten of verkeerd gebruikte woorden of uitdrukkingen, of 
  het kiezen van woorden die beter uitdrukken wat er wordt bedoeld.
-  het vermijden van cliché's en veelvuldige herhalingen van woorden en uitdrukkingen
-  het toezien op een juiste afstemming van de inhoud van de verschillende onderdelen van de tekst en
-  het bewaken van de consistentie van de stijl.    
Voor het redigeren van romans / literaire teksten zie ook onder: Redigeren

 

 
 
 
 
Powered by webXpress