Over Frank Heine

 


 

Frank Heine werkte een carriere lang in kunst en cultuur. Hij gaf onder andere leiding aan een theater, een landelijke koepel voor amateurtheater enkele muziekscholen en culturele centra. Hij schreef vele beleidstukken, jaarverslagen, programmatoelichtingen en veel wervende publiciteitsteksten.

 
Het zorgvuldig schrijven leerde hij gedurende zijn jaren bij Notuleerservice Nederland onder andere als opsteller van woordelijke verslagen van onderhandelingen en vergaderingen in politiek en bedrijfsleven.
Het `betere redactiewerk´ leerde hij bij Uitgeverij Aspekt voor wie hij inmiddels vele boeken (fictie en non/fictie) heeft geredigeerd.
 
Frank Heine schreef twee romans Meisterstück en Hemelzangen. Een derde roman, Een gat in de golven verscheen in 2016. Daarnaast schreef hij een boekje met korte verhalen: 'Verhaaltjes om fluisterend voor te lezen' en een bundeltje gedichten, 'Verwaaide nachten'. Hij schrijft regelmatig een blog op www.frankheine.wordpress.com

 


 
 
 
Powered by webXpress