Auteursbegeleiding

 
Taalsteunredacteur Frank Heine heeft een grote ervaring in het begeleiden van beginnende en ervaren auteurs in het verbeteren van hun manuscript. Een goede begeleiding is een intensief proces dat alleen zinvol is wanneer een manuscript de potentie heeft om tot een niveau te komen dat het publicabel maakt.
 
Quick scan
Vandaar dat in sommige gevallen aan de auteur de mogelijkheid wordt geboden om een quick scan te laten maken, voorafgaand aan een eventueel volledig redigeerproces.
Met een quick scan wordt globaal bezien of een manuscript het in zich heeft om iets goeds te worden. Zo wordt er gekeken naar taalgebruik, structuur van verhaal en plot, kwaliteit en originaliteit.
De auteur ontvangt een globaal oordeel en een advies in overeenstemming met zijn of haar ambities.
 
Redactie
Al dan niet naar aanleiding van een quick scan kan een auteur Taalsteun opdracht geven voor een volledige redactionele behandeling van het manuscript. Wat dit inhoudt is elders op deze site beschreven. (Redactie)
 
Advies
Naar aanleiding van het uiteindelijke resultaat kan Taalsteun aan een auteur een advies uitbrengen over de meest geschikte en geëigende uitgeefvorm van het boek. In het groeiende veld van uitgeefmogelijkheden is het goed het 'product' zo goed mogelijk af te stemmen op de vorm van uitgeven
 
 
 
 
Powered by webXpress