Afspraken

Een opdracht wordt uitgevoerd zodra de cliënt heeft ingestemd met de door Taalsteun per e-mail uitgebrachte offerte. 
Voor een quick scan is toezending van het manuscript met de gegevens van de auteur voldoenden. 
Bij een volledige redactie wordt er een offerte uitgebracht; hiervoor vooraf inzage in de tekst nodig. 
Behalve over de kosten worden er ook afspraken gemaakt over de termijn waarop het werk zal worden opgeleverd.
Meer gedetailleerde informatie is te vinden in de Algemene Voorwaarden (in voorbereiding). 
Bij correcties en redacties ontvangt de opdrachtgever altijd het document waarin verbeteringen en aanpassing zichtbaar zijn. Deze kunnen dan geaccepteerd of gewijzigd worden of ongedaan worden gemaakt.

  
Powered by webXpress